Allmänna villkor och integritetspolicy

Välkommen till vår hemsida. Genom att använda vår hemsida godkänner du följande villkor och vår integritetspolicy.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med integritetspolicyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Definitioner

I dessa Allmänna Villkor och på hela webbplatsen www.leafyliving.se, refererar termerna “vi”, “oss”, och “vår” till Leafy Living AB, ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer [Ange organisationsnummer]. När dessa termer används i detta dokument och på vår webbplats, avser de alltid Leafy Living AB.

När vi nämner “leafyiving.se” i dessa villkor, avser vi vår webbplats som är tillgänglig via URL www.leafyliving.se eller någon annan URL som kan tillhandahållas av oss från tid till annan.

Användningen av “vi”, “oss”, “vår” och “leafyliving.se” är utformad för att förenkla texten och göra dessa villkor mer lättlästa och förståeliga för användare. Detta påverkar inte på något sätt betydelsen eller tolkningen av de villkor och bestämmelser som anges i dessa villkor.

Dessa terminologiska definitioner är avsedda att vara enhetliga och konsekventa genom alla våra policydokument, inklusive vår Integritetspolicy, Användarvillkor och andra relaterade dokument och kommunikationer.

Allmän information

Informationen som presenteras på vår hemsida är avsedd att ge en generell översikt av de tjänster och projekt vi har utfört. Vi strävar efter att säkerställa att all information är korrekt och uppdaterad, men vi kan inte garantera att all information alltid är fullständig, exakt eller aktuell. Allt innehåll på hemsidan är upphovsrättsskyddat av Leafy Living AB eller dess licensgivare. Innehållet får inte kopieras, distribueras eller användas på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd.

Upphovsrätt och Varumärken

Allt innehåll på denna hemsida, inklusive text, grafik och bilder, är upphovsrättsskyddat av Leafy Living AB om inget annat anges. Varumärken och logotyper som tillhör tredje parter används endast i syfte att beskriva de projekt vi har varit involverade i och tillhör deras respektive ägare.

Användning av Informationen:

Informationen på denna hemsida tillhandahålls “som den är” och ska endast användas för allmän information. Leafy Living AB tar inget ansvar för beslut som görs baserade på denna information.

All användning av informationen på denna webbplats sker på användarens egen risk. Under inga omständigheter kommer Leafy Living AB att vara ansvarigt för några förluster eller skador, inklusive utan begränsning, indirekta eller följdskador, eller några förluster eller skador som uppstår från förlust av data eller vinster som uppstår ur eller i samband med användningen av denna webbplats.

Tillgänglighet av hemsidan

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång smidigt. Dock tar Leafy Living AB inget ansvar för, och kommer inte att vara ansvarigt för, att hemsidan tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Projekt och Partnerskap

Vissa projekt som beskrivs på denna hemsida kan ha utförts i samarbete med andra företag eller underkontraktörer. Specifika detaljer om projekt, uppdrag och andra företag kan utelämnas för integritet eller sekretess. Vi specificerar inte alltid de exakta detaljerna i vår roll eller omfattningen av vårt bidrag i dessa projekt. För mer information och uppgifter om projekt, kontakta oss. Eventuella omnämnanden av andra företag eller organisationer ska inte tolkas som ett uttryck för ett officiellt partnerskap eller godkännande från deras sida.

Ingen Affiliations- eller Godkännandeimplicering

Vår hemsida är inte avsedd att skapa någon form av associations-, godkännande- eller sponsringssamband med något annat företag eller organisation, såvida inte detta uttryckligen anges.

Tredjeparts hemsidor

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra parter. Sådana länkar tillhandahålls för ditt bekvämlighets skull och Vi är inte ansvariga för innehållet på sådana webbplatser.

Observera att vi inte har någon kontroll över innehållet och praxisen för dessa tredjepartssidor och kan inte ta ansvar för skyddet och integriteten av information som du tillhandahåller medan du besöker sådana sidor. Tredjepartssidor är inte omfattade av vår integritetspolicy och vi råder dig att läsa deras egna integritetspolicys.

Information som vi samlar in

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig, eller kontakta dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppfiter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.
Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter: Vi kan samla in personuppgifter såsom namn, e-postadress och kontaktuppgifter när du frivilligt tillhandahåller dessa till oss genom våra kontaktformulär, nyhetsbrevsanmälningar eller andra interaktioner på vår webbplats.

Användningsdata: När du besöker vår webbplats, samlar vi in information om dina interaktioner och användning av webbplatsen. Detta inkluderar information som din IP-adress, browsertyp, besökstider och refererande webbadresser.

All insamlad information används för att förbättra kvaliteten på vår hemsida och de tjänster vi erbjuder, för att förstå våra besökares behov och preferenser, samt för att tillhandahålla en mer personlig användarupplevelse. Vi respekterar din integritet och kommer inte att dela denna information med tredje parter förutom enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.

Tredjeparts cookies

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information såsom hur ofta användare besöker webbplatsen, vilka sidor de besöker och andra webbplatser de använde innan de kom till vår webbplats. Informationen genereras av cookies och överförs till och lagras av Google på servrar. Google kan även överföra denna information till tredje parter där så krävs enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Vi använder informationen vi får från Google Analytics endast för att förbättra vår webbplats och vår service. Google Analytics samlar inte in din personliga information (som namn eller e-postadress) och vi har inte tillgång till denna information. 

Hotjar

Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera denna tjänst och upplevelse. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare gör och inte gillar etc.) och detta gör att vi kan bygga och underhålla vår tjänst med feedback från användare. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar en enhets IP-adress (behandlas under din session och lagras i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och det föredragna språket som används för att visa vår websida. Hotjar lagrar denna information för våra vägnar i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är avtalsenligt förbjudet att sälja någon av de uppgifter som samlas in för vår räkning.

För ytterligare information, se avsnittet “om Hotjar” på Hotjars supportwebbplats.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in genom Google Analytics 4 lagras av Google i enlighet med deras dataskyddspolicy. Vi har ingen kontroll över varaktigheten av denna lagring. För mer information, se Googles dataskyddspolicy.

Hantering av Cookies

Vår webbplats använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteten på vår webbplats och hålla viss information. Cookies är filer med en liten mängd data som kan inkludera en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som används är beacons, tags och scripts för att samla och spåra information samt för att förbättra och analysera vår tjänst. Du kan styra användningen av cookies på individuell webbläsarnivå, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner eller funktioner på vår webbplats.

Neka Icke-Funktionella Cookies: Medan vissa cookies är nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktion, kan du välja att neka användningen av icke-funktionella cookies. Dessa icke-funktionella cookies inkluderar de som används för analys (som Google Analytics), reklam och vissa prestandaförbättrande funktioner.

Inställningar i Din Webbläsare: Du kan kontrollera och hantera cookies genom inställningarna i din webbläsare. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att se vilka cookies som är sparade och att radera dem individuellt, blockera cookies från specifika eller alla webbplatser och att ange inställningar för att neka alla cookies förutom de som är nödvändiga för webbplatsens funktion.

Konsekvenser av att Neka Cookies: Observera att om du väljer att blockera icke-funktionella cookies, kan det påverka din upplevelse på vår webbplats och begränsa tillgången till vissa funktioner.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@leafyliving.se. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Juridiskt

Tvister som uppstår i samband med dessa villkor eller användningen av LeafyLiving.se ska regleras av svensk lag och exklusivt avgöras av svenska domstolar.

Ändringar av Villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor och vår integritetspolicy. Det ligger på användarens ansvar att regelbundet granska dessa villkor. Din fortsatta användning av denna webbplats kommer att anses vara godkännande av de uppdaterade eller ändrade villkoren

Kontakt och frågor

Vid frågor om våra allmänna villkor och integritets policy kan du när som helst kontakta oss på info@leafyliving.se

Leafy Living AB, 5593150237

Du hittar fler kontaktuppgifter under kontakta oss.

Genom att använda vår hemsida godkänner du villkoren i denna disclaimer. Om du har några frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta oss.

Kostnadsfri offert och designrådgivning

Vill du komma i kontakt med en av våra växtinredare, få hjälp att designa integrerad grönska... Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!